Suport

Suport Itaca

Instruccions per a l'accés als manuals des de la pròpia aplicació ITACA (ajuda contextual)

Podrà accedir als manuals d’ajuda de l’aplicació ITACA directament des de la pròpia aplicació. Depenent de l’opció de menú o pantalla en què es trobe pot disposar de la guia referida a eixa funcionalitat.

Per a això seleccione la funcionalitat (1) sobre la qual desitge informació, després faça clic en la icona superior dreta icona ajuda (2) i polse ajuda contextual (3) o bé polse la tecla F1. Una vegada realitzat este procés visualitzarà el manual d'aquesta funcionalitat, en el cas que existisca més d’un manual apareixerà un llistat amb tots els manuals existents per a poder accedir al què desitge.

També podrà accedir a una ajuda referent als perfils de què disposa l’usuari repetint el procés anterior però polsant el perfil (4) del qual desitja informació en compte d’ajuda contextual.CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA