S.G. de Innovación Tecnológica Educativa

ITACA: Web Família

Inici > Pares i Alumnes > Introducció

Introducció

ITACA, el projecte desenrotllat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a modernitzar la gestió administrativa i acadèmica dels centres educatius de la Comunitat Valenciana.

ITACA disposa d’informació amb què “connectar” amb les famílies, ajudant-les a sentir-se millor informades sobre l’evolució educativa dels seus fills i permetent-los establir vies de comunicació alternatives amb el centre.

Què és Web Família?

Web Família és la web (https://familia2.edu.gva.es) des de la que els pares o els tutors legals podran vore les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per esta via de comunicació.

Hi ha pares que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, esta web suposarà una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.

I per a no haver d’estar pendent de la web, ITACA també permet subscriure’s a ser notificat en l’email quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

Quins requeriments de connexió s’exigixen?

Els requeriments són molt bàsics. Qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb què es navegue habitualment per Internet és suficient. Els navegadors habituals estan suportats.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA