D.G. de Innovación Tecnológica Educativa

ITACA: Web Familia - Preguntes Freqüents

Inici > Pares i Alumnes > FAQ

Com accedim a esta Web?

Des de la pàgina web https://familia2.edu.gva.es , accessible des del portal de la Conselleria, i una vegada introduït el nostre NIF complet i la contrasenya (que ens arribarà per correu electrònic), la pàgina web ens mostrarà la informació dels nostres fills.

Com sol·licitar l’accés i aconseguir la clau?

El pare o tutor legal de l’alumne ha de presentar una sol·licitud en el centre. El sol·licitant haurà d’estar registrat com a familiar de l’alumne (si no ho està, haurà d’aportar dades bàsiques –NIF, nom i cognoms, dades de contacte), i haurà d’especificar amb claredat l’email de contacte.

El centre disposa d’una opció amb què generar i enviar de forma automàtica la clau. Esta clau arribarà de forma totalment anònima a l’e-mail que aporta el sol·licitant.

Quines validacions es fa en el centre per a donar este accés al pare/mare o tutor?

El centre és responsable d’assegurar que el sol·licitant és tutor legal de l’alumne, podent sol·licitar la documentació acreditativa en cas de dubte. Sense tutela no hi ha accés a la informació de l’alumne.

Què ocorre si tinc diversos fills en el mateix centre o en diferents centres?, he de recordar una clau per cada fill?

Cada centre genera una clau d’accés única (que rebrà per email), vàlida per a tots els fills que tinga matriculats en ell. En el cas que els seus fills estiguen matriculats en centres distints, tindrà distintes claus d’accés.

Una vegada dins, tindrem l’opció de canviar la clau inicial per una més senzilla de recordar. Si posem la mateixa contrasenya que teníem per a altres centres, la pròxima vegada que entrem veurem la informació de tots ells al mateix temps.

Com em subscric per a rebre notificacions?

La subscripció a notificacions d’informació associada als nostres fills es realitza en la pròpia pàgina web. Allí trobarem una secció en què triar la informació que ens interessa, i el compte de correu electrònic on desitgem que ens arriben els avisos.

Què fer en cas de pèrdua de la clau d'accés?

Existen dos opciones para generar una nueva contraseña:

  • Des de la pàgina https://familia2.edu.gva.es al polsar en "Ha oblidat la contrasenya?" apareixerà una nova finestra on ha d'introduir el seu nom d'usuari (número de document d'identitat) , el compte de correu electrònic proporcionat al centre educatiu i polsar el botó "Regenerar contraseña".
  • Pot dirigir-se al centre on està matriculat el seu fill o filla i presentar novament la sol·licitud (o la còpia de l'anterior) , indicant clarament la seua direcció de correu electrònic. El centre tornarà a tramitar esta sol·licitud per a generar una nova clau que es rebrà de forma anònima en la direcció de correu electrònic especificada en la sol·licitud.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA