D.G. de Innovación Tecnológica Educativa

PORTADA

Acceso a ITACA

El projecte ITACA es presenta com una aposta innovadora que permetrà portar tota la gestió Administrativa i acadèmica del sistema educatiu valencià. ITACA és un sistema d'informació Centralitzat que connecta a tots els membres que formen part del sistema educatiu. Este sistema Interconnectarà a més de 2.000 centres educatius, a més de 60.000 professors i a més de 700.000 alumnes, suposant una autèntica revolució de l'administració educativa valenciana.

Accés a SAI

Qué és ITACA?

ITACA és el projecte d'Innovació Tecnològica Administrativa per a Centres i Alumnat de la Conselleria d'Educació. ITACA és un sistema d'informació centralitzat que connecta a tots els membres que formen part del sistema educatiu valencià. Tria el teu col·lectiu per a saber més:

El NIA

Cada alumne de la Comunitat Valenciana tindrà assignat un "Número d'Identificació de l'Alumnat", el NIA, que l'identificarà en el sistema alhora que arreplegarà tota la informació relacionada amb el seu Historial Acadèmic.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA