D.G. de Innovación Tecnológica Educativa

ITACA para Docentes

Inici > Docents > Introducció

Introducció

Si eres un docent, ITACA es concreta per a tu en un nou programa d'introducció de notes, amb la possibilitat d'incloure també les faltes, i d'enviar avisos als pares dels teus alumnes.

Desapareix el GCNOTAS, els disquets, etc. A través d'un navegador web i accedint a ITACA (prèvia validació d'usuari i contrasenya), tindràs accés a la informació dels teus alumnes, i introduir notes, faltes, inclús enviar avisos als pares serà més fàcil que mai.

Llavors ja no cal anar a secretaria a entregar el disquet?

No, ja no cal anar a secretaria. Des d'un lloc en el centre o des de ta casa, com et resulte més còmode, i a través d'Internet, accedixes a ITACA, introduïxes les notes en els grups que vullgues, i ja està!.

Guia per a accedir a ITACA

CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA i ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA