Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

GENERALS

El passat curs no vaig sol·licitar la beca salari. Puc sol·licitar la beca en esta convocatòria?

. L'Ordre de Bases va eliminar el requisit pel qual s'establia l'obligatorietat de tindre concedida la beca salari en el curs anterior. No obstant això, es manté la prioritat de concessió a l'alumnat que haguera obtingut beca en el curs anterior.

El curs passat em van denegar la beca salari. Puc sol·licitar la beca en esta convocatòria?

Sí que pot sol·licitar-la. No obstant això, es manté la prioritat de concessió a l'alumnat que haguera obtingut beca en el curs anterior.

He sol·licitat la beca general del Ministeri. Puc sol·licitar també la beca salari o són incompatibles?

Sí que la pots sol·licitar. Estes beques són compatibles.

En este curs estic d'Erasmus, puc sol·licitar la beca salari?

que la pots sol·licitar. No són incompatibles.

I si sol·licite ara la beca salari, podré demanar la d'exempció de taxes a GVA en el present curs?

, són beques compatibles.

En la convocatòria 21-22 em van concedir la beca salari i este curs 22-23 he canviat la meua identificació (número de NIE/DNI), he de comunicar-ho a Conselleria?

Sí, és convenient que envies un correu al compte de becasalario@gva.es informant del canvi.

Estic estudiant en una universitat privada. Puc sol·licitar esta beca?

Sí, la beca salari és per a estudiants d'universitats tant públiques com privades. Tinga en compte que deurà cursar estudis en modalitat docent presencial per a tindre dret a la beca.

PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ

- Es pot emplenar el formulari de sol·licitud des d'un telèfon mòbil?

NO. La sol·licitud s'ha d'emplenar des d'un ordinador, ja que el sistema no està optimitzat per a telèfons mòbils.

- Què necessitaré per a començar  la tramitació de la beca?

Per a començar a emplenar el formulari de sol·licitud s'ha de disposar d'algun dels sistemes d'identificació que apareixen en este enllaç.

- No dispose de certificat digital. Puc presentar la sol·licitud en paper en algun registre oficial?

No, com s'estableix en la base cinquena punt 1, la tramitació i presentació es realitzar únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de GVA.


- Intent accedir a tramitar la sol·licitud, trie Clau Permanent i m'ix el següent error:


Aquest missatge d'error es deu al fet que l'usuari no disposa de la clau permanent, ja que es va registrar el sistema Cl@ve i va obtindre la Cl@ve PIN : orientada a accessos esporàdics, amb contrasenya de validesa molt limitada en temps.

Per a poder tramitar la sol·licitud és necessari que dispose un certificat digital o Clau Permanet. Té tota la informació en el següent ENLLAÇ.

​- Pot presentar la beca algun progenitor amb el seu certificat digital?

No, la beca l'ha de presentar l'alumnat, amb el seu certificat digital, encara que siga menor de 18 anys.

- He presentat la sol·licitud de beca salari i m'he adonat que he comés un error o no he adjuntat alguna documentació Com puc esmenar-la?

Durant el termini de presentació de sol·licituds, ha de presentar una altra sol·licitud de beca emplenada correctament. El sistema només tindrà en compte l'última presentada

- Com puc obtindre el certificat digital?

En el següent enllaç està la informació sobre este certificat


- Soc usuari de Mac, i malgrat tindre instal·la l'aplicació Autofirm@, en el moment d'intentar signar la sol·licitud es produeix un error Com puc solucionar-lo?

L'aplicació Autofirm@ es descarrega des d'aquesta adreça: https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html

En aquesta pàgines ja se'ns diu el següent:

"Notes per a usuaris de Mac:

En alguns casos no es permet la instal·lació de l'aplicatiu per falta de permisos: Per a mitigar el problema ha de canviar la configuració del macOS perquè permeta la instal·lació d'aplicacions de desenvolupadors que no siguen de confiança. En altres casos hi ha problemes en la confiança dels certificats SSL: en alguns equips s'ha de fer un canvi manual en la configuració. Accedint al clauer (magatzem de claus i contrasenya del sistema operatiu), fent doble clic sobre el certificat “autosignatura ROOT” i canviant la configuració del camp “En utilitzar aquest certificat” al valor “Confiar sempre”, i fent doble clic sobre el certificat “localhost” i canviant la configuració del camp “En utilitzar aquest certificat” al valor “Confiar sempre”.

Tens un vídeo explicant la resolució d'aquest problema en aquest enllaç.

- Quina documentació he de tindre preparada en el moment d'emplenar la sol·licitud?

En el següent enllaç té una relació de la documentació a aportar depenent de les circumstàncies al·legades.

ECONÒMIQUES

Com puc saber si la renda de la meua unitat familiar està dins del llindar que recull la convocatòria?

Pots realitzar un càlcul aproximat sumant les caselles 435 i 460 de la declaració de la renda de l'exercici 2021, i restant a este resultat la casella 595. En qualsevol cas, has de llegir el punt huité del capítol I de la convocatòria que recull més aspectes a considerar (deduccions, etc.).

Pots utilitzar este SIMULADOR DE RENDA per a comprovar els llindars de renda

Per motiu dels meus estudis estic vivint fora del domicili familiar. Em puc considerar una unitat familiar independent? 

No, si els teus progenitors contribueixen al teu sosteniment econòmic, has d'incloure'ls en la sol·licitud, així com a la resta de la unitat familiar.

Els meus progenitors estan divorciats. He d'incloure als dos dins de la unitat familiar?

Si el règim és de custòdia compartida sí. Si no, únicament a aquell amb el qual convisques.

Si ja m'he independitzat, els ingressos dels meus progenitors també es tindran en compte?

Si a 31/12/2021 comptaves amb mitjans econòmics propis suficients i eres titular d'un habitatge comprat o llogat, formes una unitat familiar independent

(Pots consultar més informació sobre les unitats familiars en el document INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA publicat en la nostra web)

ACADÈMIQUES

Estic matriculat en un Màster Oficial, però no és dels anomenats “Habilitants”. Puc sol·licitar la beca?

No, la beca està limitada als títols de Grau i Màsters Habilitants (aquells que habiliten per a l'exercici de professions regulades)

He començat a emplenar la sol·licitud de beca, però no trobe el grau/màster en el qual estic matriculat/da, que he de fer?

Respecte als màsters, has de saber que únicament es pot sol·licitar la beca si el màster té caràcter habilitant. Per a localitzar el grau, primer has de seleccionar la Universitat, a continuació el centre on s'imparteix (l'Escola o Facultat), i finalment el grau o doble grau.

En qualsevol cas, si finament no trobes la titulació en la qual estàs matriculat/da, envia un correu a l'adreça becasalario@gva.es. perquè es resolga la incidència o t'indiquem com procedir

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Quan es publique la resolució de concessió de la beca Seré informat/per correu electrònic?

NO. Ha de consultar regularment la pàgina web https://innova.gva.es/va/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta

Et suggerim que et subscrigues al BUTLLETÍ DE NOVETATS de la Generalitat per a estar permanent informat sobre les convocatòries i resolucions de les beques.

PRESENTACIÓ DE RECURS

La meua sol·licitud ha sigut denegada i no estic d'acord Què puc fer?

Si no està d'acord amb el motiu de denegació, té un termini d'un mes a partir de la publicación en el DOGV per a presentar recurs de reposició.

CORREUS DE CONSULTA

Els dubtes sobre el contingut de la convocatòria es poden dirigir al correu de becasalario@gva.es

Les qüestions sobre incidències en la tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran en el correu de generalitat_en_red@gva.es