Cos de Professors d’Escola Oficial d’Idiomes Especialitat en Valencià

Cos de Professors d’Escola Oficial d’Idiomes Especialitat en Valencià

Termini de presentació de sol·licituds

Del 10/05/2017 al 16/05/2017

Nou Termini: Del 26/06/2017 al 30/06/2017

Nova obertura de termini: Del 17/09/2018 al 21/09/2018

El nou termini de presentació de sol·licituds per al cos de Professors d'Escola Oficial d'Idiomes en l'especialitat de Valencià, es referix exclusivament als interessats que vullguen inscriure's en l'esmentada borsa i que posseïsquen alguna d'estes titulacions:

          - Grau en Filologia Catalana

          - Grau en Llengua i Literatura Catalanes

          - Llicenciat en Filologia: Secció Hispànica (Valenciana)

          - Llicenciat en Filosofia i Lletres, Divisió Filologia: Secció Filologia Valenciana

  

Es donen per admeses, a efectes de presentació, les sol·licituds ja existents.

Listado documentos