Llocs específics

Llocs específics

PRÒRROGA DE LES DESTINACIONS EN COMISSIÓ DE SERVEI

Pròrroga de les destinacions en comissió de servei en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent i de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent. 

[Data Pub.: 11/06/2024]

TERMINI SOL·LICITUD PRÒRROGA: Deu dies hàbils. Emplenar l'ANNEX I que serà enviat al seu compte de correu electrònic . Des del 12/06/2024 fins al 26/06/2024.

Llistats provisionals

[Data Pub.: 08/07/2024 10:00]

Les reclamacions als llistats provisionals de les comissions específiques per al curs 2024-2025, podran realitzar-se a través de OVIDOC des del 8 de juliol a les 18h, fins a l'11 de juliol a les 18h. 

Aquells funcionaris o funcionàries que ho consideren podran presentar reclamacions a aquest llistat provisional, únicament per via telemàtica, a través de l'Oficina Virtual del Docent (OVIDOC), accessible en l'enllaç https://ovidoc.edu.gva.es en l'apartat de Tràmits - Incidències de provisió de places - Comissions de servei específiques, en un termini de dos dies hàbils des de la data i hora de la publicació d'aquest llistat.

Acceso al trámite de incidencias por OVIDOC