Visualització de contingut web

Llocs específics

Convocatòria

Sol·licitud

El funcionariat que reunisca els requisits establits anteriorment, si vol optar a prorrogar la seua destinació, haurà d'accedir des del dia 1 de juny fins al 8 de juny de 2020 a la plataforma informàtica habilitada per a aquesta finalitat i formular la sol·licitud de permanència en el lloc que ocupa en l'actualitat durant el curs 2020-2021.

Els docents que sol·liciten la continuïtat hauran d'emplenar, també en el mateix termini, el qüestionari d'autoavaluació, annex I, corresponent al seu lloc de treball. La forma d'accés a la plataforma informàtica per a emplenar el qüestionari d'autoavaluació, s'enviaran per correu electrònic a l'adreça de correu corporatiu dels interessats i dels centres.

El funcionariat que no desitge optar per la pròrroga haurà d'accedir a la plataforma informàtica habilitada per a aquest procediment, indicar les seues dades personals i emplenar únicament la casella del NO en l'apartat de l'annex I establit a aquest efecte. En aquest cas, no haurà d'emplenar la resta del qüestionari d'autoavaluació.