Previsió de pagaments de les nòmines

Previsió de pagaments de les nòmines

Exercici 2023

Cobrament de la nòmina
Mes Dia
Gener 30
Febrer 27
Març 30
Abril 27
Maig 30
Juny 29
Juliol 28
Agost 30
Setembre 28
Octubre 30
Novembre 29
Desembre 28

S'informa que la nòmina de desembre s'espera poder avançar-la al dia 22 de desembre.

A partir de la nòmina de juliol, tot el personal funcionari cobrarà el mateix dia, independentment de l'entitat financera amb la qual treballe.