Presentació de documentació

Presentació de documentació

Informació pendent de publicació.

Presentació de documentació

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es regula la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari

El termini de presentació de documents serà d'un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades (de l'11 de gener de 2022 al 10 de febrer de 2022, tots dos inclosos). Només hauran de fer el tràmit les persones que no el van fer en el termini anterior.

D'acord amb la base 9 de la convocatòria, les persones aspirants seleccionades hauran de presentar via telemàtica la documentació justificativa dels requisits de participació per al seu nomenament i alta en nòmina.

Tràmit de presentació de documents

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents

  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d'Espanya)

  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfons 902482481 o 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta

  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504. Horari d'atenció (juliol): de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h. Horari d'atenció (agost): de dilluns a divendres de 8h a 15h.

  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)