Normes Autonòmiques

Normes Autonòmiques

Normes Generals

Requisit lingüístic

Borses de treball

Itineràncies

Suprimits

Conversió de llocs per accés a grup superior

Professors especialistes

Professors de religió

Inspecció educativa

  • Pot trobar tota la normativa relacionada amb la inspecció educativa ací.

Plantilles

Condicions de treball i retribucions

Indemnitzacions per raó del servici

Permisos i Llicències

Administració educativa

Registre de personal docent