Visualització de contingut web

Inspectors Accidentals - Convocatòria

Convocatòria

Queda desconvocada l'adjudicació presencial de llocs per al dia 8 de novembre de 2016 als integrants de la borsa per a l'exercici temporal de llocs de treball del cos d'Inspectors d'Educació.

Participants

  1. Es convoca al personal que, ocupant llocs afectats, poguera tindre dret als llocs oferits en aquesta adjudicació, que podrà participar voluntàriament, segons la Resolució de 15 de desembre de 2020.
  2. Es convoca a les persones que, havent participat en el procediment selectiu d'accés al cos d'Inspecció d'Educació regulat per l'Ordre 1/2020 formen part de la llista per a inspectores o inspectors accidentals, que no van obtindre lloc en l'adjudicació realitzada el passat 18 de desembre de 2020.

Acte d'adjudicació

  • L'acte se celebrarà en el Saló d'actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, situada en l'Avinguda de Campanar, 32 de València, el dia 31 de març de 2021 a les 10.30 hores.
  • En tot cas, serà respectat sempre l'ordre establit en les llistes resultants de l'últim concurs oposició, publicades com annex II de la Resolució de 15 de desembre de 2020.