AVISOS

AVISOS

El procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Més informació a: https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/alta-en-nomina

PLATAFORMES TIC PER AL PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

 

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
03/02/2022
ADJUDICACIONS

Per motius de manteniment dels Portals Web no podrà publicar-se res durant uns dies a la pàgina de la Conselleria, per la qual cosa, aquesta setmana no hi podrà haver Adjudicació de llocs de difícil cobertura. Pel mateix motiu, l'adjudicació continua de la setmana que ve serà el dimecres 9 de febrer. Disculpeu les molèsties que açò puga ocasionar.

 

Novetats

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí del cos de Mestres per al dia 9 de juny de 2022.

Adjudicación de puestos del 7 de junio de 2022 para el personal interino del cuerpo de Maestros

OPOSICIONS MESTRES 2022 - protocol de prevenció i higiene davant el coronavirus

OPOSICIONS MESTRES 2022 - protocol de prevenció i higiene davant el coronavirus

S'ha publicat el protocol de prevencion i higiene enfront del coronavirus.

Més informació en l'apartat "Mesures de prevenció i higiene (COVID-19)":

COMISSIONS DE SERVEI LLOCS ESPECÍFICS – AMPLIACIÓ DE TERMINI

OPOSICIONS MESTRES 2022 - PRIMERA PROVA ESPECIALITAT MÚSICA: canvi de seu 

OPOSICIONS MESTRES 2022 - PRIMERA PROVA ESPECIALITAT MÚSICA: canvi de seu 

Per motius organitzatius, la PRIMERA PROVA (parts A i B) dels tribunals V1, V2, V3, V4 i V5 de l'especialitat 124 MÚSICA, es realitzarà en el centre educatiu IES LA MARXADELLA situat en la C. PARE MÉNDEZ, 151 de TORRENT, els dies 11 i 18 de juny de 2022.

Més informació en l'apartat "Persones admeses i excloses":

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 26 de maig de 2022 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

OPOSICIONS MESTRES 2022 - publicació criteris d'avaluació

OPOSICIONS MESTRES 2022 - publicació criteris d'avaluació

S'han publicat els criteris d'avaluació de les diferents especialitats convocades en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, regulat per l'Ordre 45/2021.

Més informació en l'apartat "Criteris d'Avaluació":

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Pla de Contingència Centres Docents

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport