Visualització de contingut web

AVISOS

El procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

PLATAFORMES TIC PER AL PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

 

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

L'acte presencial corresponent a l'adjudicació de llocs de Difícil Cobertura de la província de València es realitzarà en Av. Campanar 32, edifici Mesquita, 46015 València

L'evolució del concurs de trasllats esdevé que les dates finals de la publicació de les resolucions definitives siguen:

  • Cos de Mestres: el 21 de maig de 2021.
  • Resta de cossos: el 13 de maig de 2021.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
29/10/2020

En la convocatòria de provisión de places de difícil cobertura de 29 d'octubre de 2020, que es resoldrà el 30 d'octubre, és d'aplicació el que estableix la Resolució de 27 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat (DOGV, núm 8939, de 29/10/2020).

 

Novetats

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - actualització de criteris d'avaluació

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - actualització de criteris d'avaluació
 
Actualització de criteris d'avaluació de les següents especialitats convocades per ORDRE 22/2020. 
 
Especialitats actualitzades: Llengua Castellana i Literatura, Geografia i Història, Biologia i Geologia, Dibuix, Orientació Educativa, Formació i Orientació Laboral, Assessoria i Processos d'Imatge Personal, Hostaleria i Turisme, Llengua i Literatura Valenciana, Organització i Projectes de Sistemes Energètics; Processos de Gestió Administrativa; Valencià EOI; Dansa Clàssica; Materials i Tecnologia: Disseny, Organització Industrial i Legislació.
 
Més informació a l'apartat "Criteris d'avaluació" de cada cos convocat:

ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA

Concurs de trasllats

Concurs de trasllats

Adjudicació definitiva de destinacions:

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 18 de maig de 2021.

Adjudicació de llocs del 13 de maig de 2021 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 13 de maig de 2021 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - tribunals V1, V2, V3, V4 i V5 de Música (216)

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - tribunals V1, V2, V3, V4 i V5 de Música (216)

Per motius organitzatius, la PRIMERA PROVA (dies 22 i 29 de maig de 2021) dels tribunals V1 i V2 de l'especialitat 216 Música es realitzarà en l'IES Arabista Ribera, situat en el camí del Del patrimoni reial, s/n de Carcaixent.
 
També per motius organitzatius, la PRIMERA PROVA (dies 22 i 29 de maig de 2021) dels tribunals V3, V4 i V5 de l'especialitat 216 Música es realitzarà en l'IES Berenguer Dalmau, situat en l'avinguda Blasco Ibáñez, s/n de Catarroja.
 

Més informació a l'apartat "Persones admeses i excloses":

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - publicació de criteris d'avaluació

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - publicació de criteris d'avaluació
 
Publicació de criteris d'avaluació de les especialitats convocades per ORDRE 22/2020. 
 
Especialitats publicades: Filosofia, Física i Química; Ceràmica, Materials i Tecnologia: Ceràmica i Vidre; Mitjans Informàtics.
 
Més informació a l'apartat "Criteris d'avaluació" de cada cos convocat:
Mostrant 1 - 10 de 247 resultats
Articles per pàgina 10
de 25

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Informació Jurídica

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport