Informació sobre les Adjudicacions Contínues

Informació sobre les Adjudicacions Contínues

Legislació

Instruccions

Exemples

En els següents exemples veurem les distintes combinacions possibles partint d'una selecció per subàrea i filtrant el tipus de lloc per vacant (estan disponibles també les substitucions determinades i les indeterminades).

Exemple 1

En este primer exemple, el participant no ha marcat cap de les opcions d'itinerant/compartida o temps parcial/reducció de jornada. Per tant, només podrà accedir a llocs vacants de jornada completa i sense desplaçaments fora del centre.

Exemple 2

En el segon exemple, l'usuari ha marcat l'opció d'itinerant/compartida. Amb esta petició, l'usuari solo podrà accedir a les vacants itinerants o vacants compartides a jornada completa. Al marcar l'opció estem restringint el tipus de vacant, és a dir, marcar l'opció no significa que tinguem accés a les vacants i a les vacants itinerants/compartides.

 

Exemple 3

En este exemple, el participant només podrà optar a llocs vacants amb una jornada a temps parcial o reduïda. Igual que en l'exemple anterior, estarà restringint les seues peticions, sent les vacants amb jornada parcial o reduïda les úniques a què podrà accedir.

Exemple 4

En esta petició, el participant, ha marcat totes les opcions disponibles. Esta configuració no significa que puga accedir a les vacants + vacants itinerants/compartides + vacants a Temps Parcial/Reducció de jornada. Amb esta configuració només podrà accedir a les vacants que siguen itinerants/compartides i que, a més, siguen a temps parcial/reduïdes.

Exemple 5

En l'últim exemple, el participant vol optar a tots els llocs vacants, independentment de si és vacant itinerant o a temps parcial. Per a això ha hagut de crear les quatre configuracions possibles que engloben les diferents opcions de l'aplicació.