Recursos Humans

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i Fluids

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i Fluids

Termini de presentació de sol·licituds

Del 19/05/2017 al 25/05/2017

Nou termini: Del 13/03/2018 al 20/03/2018

El nou termini de presentació de sol·licituds per al cos de Professors Tècnics de Formació Professional especialitat Instal·lació i Manteniment d'Equips Tèrmics i Fluids, es referix exclusivament als interessats que vullguen inscriure's en l'esmentada borsa i que posseïsquen la següent titulació:

            - Grau en Ingenieria especialitat Electricitat.