Documentació sobre les adjudicacions telemàtiques contínues

Documentació sobre les adjudicacions telemàtiques contínues

Obtenció de la Credencial

Per a descarregar la credencial de nomenament de funcionari interí haurà de marcar "Accés a petició telemàtica" en Adjudicacions contínues > Mestres > Convocatòria i Petició Telemàtica, si es tracta del cos de mestres, i en Adjudicacions contínues > Cos de Secundària i altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica, per a secundària i altres cossos.

Quan ingresse el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

Davant de qualsevol problema deurà dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

 

Instrucció sobre la presentació de la documentació i alta en nòmina

Dirigisca's a la web amb informació específica sobre l'alta en nòmina fent clic ací.