Visualització de contingut web

Documentación y alta en nómina

Instrucció sobre la presentació de la documentació i alta en nòmina

Termini de presentació

El termini de presentació de la documentació serà d'un mes a comptar de l'endemà d'aquell en què es fera pública la llista de persones aspirants seleccionades, és a dir, del 26 de juliol de 2018 al 27 d'agost de 2018.

Accés al tràmit telemàtic de Presentació de documentació i alta en nòmina