Convocatòries anteriors

Convocatòries anteriors

Ves enrere Tribunals

Tribunals

El sorteig tindrà lloc el dia 10 de març de 2022 a les 12:00 horas, al saló d'actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

INFORMACIÓ D'INTERÉS

Es publica el resultat del sorteig a efectes informatius. D'acord amb el punt 5.1 de la convocatòria, els òrgans de selecció seran nomenats per la Directora General de Personal Docent i publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 

Una vegada publicat el nomenament dels òrgans de selecció en el DOGV i d'acord amb els punts 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9 de la convocatòria, s'obrirà un termini per a presentar dispenses, abstencions i recusacions al nomenament de manera telemàticament utilitzant un tràmit que es publicarà exclusivament per a aquest fi i l'enllaç del qual es publicarà en aquesta mateixa pàgina web.

 Nomenament tribunals

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DISPENSES I ABSTENCIONS

El termini de presentació de dispenses i abstencions serà del dia 23 de març de 2022 al 29 de març de 2022. Aquelles dispenses i abstencions que es presenten en data posterior no seran tingudes en compte.

Tràmit telemàtic per a presentar dispenses, abstencions i recusacions

ASSIGNACIÓ PROVISIONAL DEL NOMBRE DE PLACES PER TRIBUNAL

ASSIGNACIÓ DEFINITIVA DEL NOMBRE DE PLACES PER TRIBUNAL