Convocatòries anteriors

Convocatòries anteriors

Ves enrere Proves d'idiomes

Proves d'idiomes

VALENCIÀ

Prova de coneixements de Valencià nivell C1

DATA I HORA DE REALITZACIÓ:

PRIMERA PART DE LA PROVA: dissabte 13 d'abril de 2019 a les 9:00 hores

SEGONA PART DE LA PROVA: dissabte 13 d'abril de 2019. Enllaç per a consultar l'horari asignat a cada persona aspirant

LLOC DE REALITZACIÓ: Edifici 1G de l'Escola d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de València (UPV), situada en el carrer Camí de Vera, s/n de València.

[DataPub. 03/05/2019]

Avís important!

Les persones aspirants que hagen obtingut el certificat de nivell C1 en valencià, i no ho hagen validat, d'acord amb el que es preveu en l'art. 16 de l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, hauran de presentar-ho en els registres de qualsevol de les direccions territorials d'educació, abans del 30 d'abril.

 

Consulta del detall de notes de la prova de coneixements de Valencià nivell C1 realitzada el 13/04/2019

 

Enllaç per accedir a la consulta

[DataPub. 08/05/2019]

  • Reclamació de la qualificació de la prova de certificat de nivell C1 de coneixements de Valencià realitzada el 13/04/2019
    • Instància de sol·licitud de reclamació
    • Termini de presentació de reclamacions: fins al 10 de maig de 2019
    • Lloc de presentació: registres d'entrada oficials. Per a agilitar la seua tramitació, es deurà també remetre via correu electrònic còpia de la sol·licitud registrada a l'adreça seleccion_edu@gva.es.

Prova per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià

Havent-se publicat els resultats de la prova de coneixements de Valencià nivell C1, està prevista la realització de la prova per a l'obtenció del certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, pendent de publicació de l'anunci en el DOGV, el dia 18 de maig de 2019.

DATA I HORA DE REALITZACIÓ: dissabte 18 de maig de 2019 a les 9.30 hores.

LLOC DE REALITZACIÓ: Aulari Nord del Campus dels Tarongers de la Universitat de València (Av. dels Tarongers, s/n - València).

DISTRIBUCIÓ PERSONES ASPIRANTS PER AULES: Consulta de l'aula assignada

Avís important!

Les persones aspirants que hagen obtingut i se'ls haja expedit el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, entre el 29 de març de 2019 i el 18 de maig de 2019, i no ho hagen registrat, hauran de presentar-se el dia 18 de maig de 2019 a les 9.00 hores, en l'Aulari Nord del Campus dels Tarongers de la Universitat de València (Av. dels Tarongers, s/n - València).

 

Avís important!

El llistat publicat el dia 11 de juny de 2019 no té validesa.

RECLAMACIONS: Es podrà interposar una reclamació al llistat de resultats per registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i/o als registres de les Direccions Territorials d'Educació d'Alacant, Castelló i València.

Termini: fins al dia 19 de juny de 2019.

NOTA IMPORTANT: Una vegada registrada la reclamació i per agilitzar la seua tramitació, s'ha d'enviar còpia de la mateixa al correu ayudasformacion@gva.es

[DataPub. 13/06/2019]

 

CASTELLÀ

Prova de coneixements de Castellà

DATA I HORA DE REALITZACIÓ: divendres 17 de maig de 2019 a les 9.30 hores

LLOC DE REALITZACIÓ: Aula 5.3 de l'Escola Oficial d'Idiomes de València (C/ Llano de Zaidia, 9 - València)