Convocatòries anteriors

Convocatòries anteriors

Ves enrere Presentació programació didàctica

Presentació programació didàctica

El termini de presentació de la programació didàctica serà del 29 de abril del 2021 al 15 de juny de 2021 (tots dos inclosos), segons l'ORDRE de 10 de juny de 2021.

El termini de presentació de la programació didàctica serà del 29 de abril del 2021 al 10 de juny de 2021 (tots dos inclosos), segons l'ORDRE de 8 de juny de 2021.

El termini de presentació de la programació didàctica serà del 29 de abril del 2021 al 8 de juny de 2021 (tots dos inclosos), segons l'ORDRE 10/2021, de 13 de maig.

Les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs d'alçada pendent de resolució, hauran de presentar telemàticament la programació didàctica, d'acord amb la base 7.2.1.2.b de la convocatòria.

Tràmit telemàtic per a la presentació de la programació didàctica

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)