Convocatòries anteriors

Convocatòries anteriors

Ves enrere Persones admeses i excloses

Persones admeses i excloses

Actualització llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses després de l'estimació dels recursos interposats

[FechaPub. 08/06/2022]

NOTA ACCÉS DIVERSITAT FUNCIONAL 

Les persones que participen per accés de DIVERSITAT FUNCIONAL i van confirmar a la DG de Personal Docent, que volien realitzar la primera prova (teòric i pràctic)  a la seua província de preferència (Alacant  o Castelló), hauran d'acudir a la seu del tribunal A1 o C1 de la seua especialitat el dia de les proves.

 

Reclamació i correcció d'errors

El termini de presentació de reclamacions i correccions d'errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de la resolució (de l'1 de març de 2022 al 14 de març de 2022, tots dos inclosos).

Podran realitzar el tràmit per via telemàtica les persones que es troben en les següents situacions:

  • Les persones aspirants excloses que apareguen en les llistes i desitgen sol·licitar l'esmena del defecte que ha motivat la seua exclusió.
  • Les persones que no hi figuren havent-se inscrit i desitgen reclamar aquesta situació.
  • Les persones aspirants admeses que desitgen esmenar els errors comesos en l'emplenament  de la seua sol·licitud d'inscripció.

Si la reclamació està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o de diversitat funcional i és necessari entregar documentació que acredite aquestes situacions, s'haurà d'entregar en un tràmit addicional  per a la presentació de documentació sensible (a més de registrar el tràmit de reclamació). Per tant, en aquestes situacions s'hauran d'emplenar i registrar dos tràmits telemàtics: el tràmit de reclamació i el tràmit de presentació de documentació sensible.

Tràmit telemàtic

Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses

[Data Pub. 11/05/2022]
 

Avís important: data començament proves selectives!

Data de començament de la primera prova de la fase d'oposició: 11 de juny de 2022 a les 9.00 hores, en els llocs d'actuació publicats en l'annex de la RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2022.

Avís important:

OBSERVACIONS A LES SEUS DELS TRIBUNALS!

Per motius organitzatius, la PRIMERA PROVA (parts A i B) dels tribunals V1, V2, V3, V4 i V5 de l'especialitat 124 MÚSICA, es realitzarà en el centre educatiu IES LA MARXADELLA situat en la C. PARE MÉNDEZ, 151 de TORRENT, els dies 11 i 18 de juny de 2022.

L'endemà a la publicació de les llistes definitives s'obri el període perquè les persones admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs pendent de resolució, puguen lliurar la seua programació didàctica, d'acord amb la base 7.2.1.2.A.1 de la convocatòria.

Recurs de reposició a les llistes definitives

El termini per a interposar un recurs de reposició serà d'un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de la resolució (del 12 de mayo de 2022 al 13 de junio de 2022, tots dos inclosos).

Les persones aspirants que així ho desitgen podran interposar el recurs per via telemàtica

Tràmit de recurs telemàtic

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)