Convocatòries anteriors

Convocatòries anteriors

Ves enrere Nomenament personal funcionari en pràctiques i fase de pràctiques

Nomenament personal funcionari en pràctiques i fase de pràctiques

Nomenament personal funcionari en pràctiques

Regulació fase de pràctiques

Ampliació o ajornament de la fase de pràctiques

El termini de presentació de sol·licituds serà del 24 de febrer de 2020 al 30 d'abril de 2020, tots dos inclosos.

Les persones interessades en una ampliació de la duració de la fase de pràctiques o un ajornament d'aquesta, hauran de presentar la sol·licitud des del 24 de febrer de 2020 fins al 30 d'abril de 2020 a través de OVIDOC.

Les persones funcionàries en pràctiques que van sol·licitar AMPLIACIÓ, podran presentar l'informe d'autoavaluació a través d'OVIDOC de l'1 de juliol de 2020 al 8 de juliol de 2020, tots dos inclosos.