Convocatòries anteriors

Convocatòries anteriors

Ves enrere Inscripció

Inscripció

Termini de presentació

AVÍS IMPORTANT: NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ

Segons Resolució de 13 de gener de 2021, de la directora general de Personal Docent, s'amplia durant 3 dies naturals la presentacio de sol·licituds, en haver-se produït un error en la tramitació de la publicació de l'anunci de la convocatòria  en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aquest termini començarà a partir de l'endemà a la publicació del citat Anunci en el BOEDel 19 de gener de 2021 al 21 de gener de 2021, tots dos inclosos.

Es recorda a les persones que ja van registrar la seua sol·licitud de participació en el procediment selectiu durant el primer termini d'inscripció que NO és necessari que presenten una nova sol·licitud.

 

Resolució de 16 de desembre de 2020, del Conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu convocat per L'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors Tècnics de Formació Professional.

Inscripció persones aspirants amb DNI o NIE (tràmit telemàtic)

Les persones aspirants en situació de violència de gènere, diversitat funcional i reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, hauran d'emplenar, a més del tràmit d'inscripció, un tràmit telemàtic addicional per a aportar la documentació sensible que acredite aquestes situacions.

Les persones aspirants en situació de diversitat funcional, hauran d'emplenar, a més del tràmit d'inscripció, un tràmit telemàtic addicional per a aportar la documentació sensible que acredite aquesta situació, sempre que s'hagen oposat (no autoritzen) a la consulta telemàtica per part de l'Administració o la documentació haja sigut expedida fora de la Comunitat Valenciana.

La resta de persones aspirants que no es troben en situació de violència de gènere, reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o diversitat funcional, únicament hauran d'emplenar el tràmit d'inscripció.

NOTA INFORMATIVA

S'han detectat tràmits de documentació sensible als quals s'està adjuntant el DNI. Aquest tràmit únicament s'ha d'emplenar en els casos detallats en la guia d'usuari (reconeixement a l'expressió de gènere, diversitat funcional i violència de gènere).

En el cas de reconeixement a l'expressió de gènere i si no posseeix una targeta de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere (NO ÉS EL DNI) en el qual figura un nom de gènere diferent al que apareix en el seu DNI, no ha d'emplenar el tràmit de documentació sensible.

Si ha emplenat el tràmit addicional de documentació sensible per error i ha adjuntat el DNI, NO ha de res sobre aquest tema. No obstant això, li recordem que aquest tràmit no és el tràmit d'inscripció en l'oposició. Per a inscriure's en l'oposició ha d'emplenar el tràmit d'inscripció i abonar les taxes corresponents.

La inscripció NO finalitza després del pagament de les taxes. És necessari SIGNAR TELEMÀTICAMENT EL TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ perquè quede registrada la seua presentació en l'Administració (veure guia d'usuari). La signatura i registre de la taxa és el pas següent al pagament de les taxes.

Requisits per a accedir a la tramitació telemàtica

 • Conexió a Internet
 • Sistemes operatius recomanats: Microsoft Windows 7 o superior; Ubuntu, Linux i Lliurex 15; Apple OS X 10.11 o superior
 • Navegador
  • Microsoft Windows: Google Chrome 46 o superior, Mozilla Firefox 41.0.1 o superior, Microsoft Internet Explorer 8 o superior, Microsoft Edge v20
  • Linux: Mozilla Firefox 41.0.1 o superior
  • Apple OS X: Apple Safari 9.0 o superior
 • Per a accedir és necessari disposar de: certificat electrònic, DNIe o usuari registrat en Cl@ve permanent (sistema Cl@ve)
 • Per a signar i registrar les sol·licituds és necessari: tindre instal·lat el programa Autofirma o disposar d'un certificat en el núvol del sistema Cl@ve (Signatura Cl@ve)

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

 • Llistat de preguntes freqüents
 • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d'Espanya)
 • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
 • Altres problemes tècnics amb el tràmit d'inscripció: telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
 • Dubtes sobre la convocatòria o com procedir amb la inscripció: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)