Convocatòries anteriors

Convocatòries anteriors

Ves enrere Criteris d'avaluació

Criteris d'avaluació

Criteris d'avaluació

[Data Pub. 22/05/2019]

Acta del tribunal per la qual estableixen els criteris d'avaluació per a la primera i segona prova.

Obra obligada de la prova pràctica (punt 1 de l'Annex III "Característiques de les proves de contingut pràctic")

[Data Pub. 02/05/2019]

Obra obligada de la prova pràctica (punt 2 de l'Annex III "Característiques de les proves de contingut pràctic")

De l'obra proposada pel tribunal s'interpretará única i exclusivament la part de piano (sense violoncel).