Convocatòries anteriors

Convocatòries anteriors

Ves enrere Calendari, indicacions i informació d'interés

Calendari, indicacions i informació d'interés

Calendari

Tenint en compte les peticions d'alguns tribunals d'estudiar la possibilitat d'ampliar el termini de correcció d'exàmens, atés que el període lectiu finalitza el dia 23 de juny i que en diverses poblacions de la Comunitat Valenciana aquesta setmana té dies no lectius i dies festius, perquè el calendari d'oposicions avance de manera comuna i paral·lela s'adapta aquest calendari a aquestes circumstàncies. 

  • CALENDARI TRIBUNALS CASTELLÓ (CIUTAT)

Publicat el nou calendari d'oposicions del mes de juny s'ha detectat que el dia 29 de juny és festa local en Castelló ciutat, així d'acord amb la llei de procediment administratiu quan una data siga inhàbil s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Així a Castelló ciutat la publicació de les notes definitives de la 1a prova serà el dia 30 de juny i l'inici de la 2a prova (programació) l'1 de juliol.

Indicacions persones opositors: plànols, edificis, distribució per aules..

Els plans de les seus, la distribució per aules de les persones opositores, i la crida per al primer dia es troben publicats en els taulons d'anuncis de les seus i amb caràcter informatiu en l'apartat Actes i crides dels tribunals d'aquesta web.
 
Cada tribunal continuarà publicant les seues crides, notes i actes relatives al procediment en les seus d'actuació i amb caràcter informatiu en l'apartat Actes i crides dels tribunals d'aquesta web.
 

Sorteig sobre part B de la primera prova

  • Es posa en coneixement d'aquelles persones interessades en el procediment d'oposicions a cossos docents que està duent a terme aquesta Conselleria que el pròxim dia 29 de maig (dissabte) a les 7 hores es procedirà a realitzar el sorteig per a obtindre el número únic de sobre que ha de regir la realització de la part B de la primera prova de la majoria d'especialitats convocades. Aquest sorteig es realitzarà en la seu de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (Av. Campanar, 32 València).