Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Convocatòria

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Convocatòria

Resolució

Participants

Participen tots els Mestres i professors de Secundària i Altres Cossos interins integrants de les actuals borses de treball per al curs 2022-2023, que no estiguen desactivats temporalment.

Presentació i modificació de sol·licituds

La presentació o modificació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de laConselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions d'Inici de Curs > Funcionaris Interins / Adjudicació Contínua > Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica. Fins a les 12.00 hores del dia 1 d'agost, el sistema telemàtic estarà obert perquè es puguen modificar les sol·licituds. A la dita hora, es tancarà el sistema i es procedirà a adjudicar en funció de les instàncies confirmades i dels llocs oferits.

Per a accedir a l'aplicació s'utilitzarà l'usuari i la contrasenya empleats durant el curs anterior. En cas de no haver-la realitzat en el curs anterior, oblit de la contrasenya o reactivació de l'usuari, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s'ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l'establida per vosté en el procés de validació.

=> Accés a Petició Telemàtica <=

Accés a Petició Telemàtica

=> Termini finalitzat: Accés a Petició Telemàtica <=

Adjudicataris

L'adjudicació es realitzarà amb tots els participants a excepció de què estiguen desactivats temporalment.

Notes informatives

       Aquells que sol·liciten llocs d'esta especialitat sense complir els requisits establits seran exclosos de la borsa.

  • Es recorda al personal interí que vullga sol·licitar una VACANT AFECTADA que en les adjudicacions contínues s'ha de sol·licitar com a SUBSTITUCIÓ INDETERMINADA. A més, es pot accedir amb la contrasenya empleada durant el curs escolar 21-22.
  • Amb 48 hores d'antelació a la resolució del present procediment, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la llista de vacants amb què es realitzarà el procediment, tenint en compte que totes elles han de correspondre a llocs de treball previstos en la planificació educativa. En la llista els llocs de titulars que es troben prestant serveis en altres destinacions però que normativament poden tornar al ocupar els seus llocs d'origen al llarg del curs escolar (places afectades) apareixeran consignats com Substitució indeterminada.
  • Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l'adreça següent: provision_edu@gva.es