Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Convocatòria

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Convocatòria

Resolució

Àrees, subàrees, localitats i centres

Participants

Participen tots els Mestres i professors de Secundària i Altres Cossos interins integrants de les actuals borses de treball per al curs 2022-2023, que no estiguen desactivats temporalment.

Presentació i modificació de sol·licituds

La presentació o modificació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions d'Inici de Curs > Funcionaris Interins / Adjudicació Contínua > Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica. Fins a les 12.00 hores del dia 7 d'agost, el sistema telemàtic estarà obert perquè es puguen modificar les sol·licituds. A la dita hora, es tancarà el sistema i es procedirà a adjudicar en funció de les instàncies confirmades i dels llocs oferits.

Per a accedir a l'aplicació s'utilitzarà l'usuari i la contrasenya empleats durant el curs anterior. En cas de no haver-la realitzat en el curs anterior, oblit de la contrasenya o reactivació de l'usuari, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s'ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l'establida per vosté en el procés de validació.

S'amplia el termini de peticions telemàtiques de llocs a les 17.00 hores del 9 d'agost de 2023.

=> Accés a Petició Telemàtica <=

Accés a Petició Telemàtica

=> Termini finalitzat: Accés a Petició Telemàtica <=

Adjudicataris

L'adjudicació es realitzarà amb tots els participants a excepció de què estiguen desactivats temporalment.

Notes informatives

  • Es recorda al personal interí que vullga sol·licitar una VACANT AFECTADA que en les adjudicacions contínues s'ha de sol·licitar com a SUBSTITUCIÓ INDETERMINADA. A més, es pot accedir amb la contrasenya empleada durant el curs escolar 22-23.
  • Amb 48 hores d'antelació a la resolució del present procediment, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la llista de vacants amb què es realitzarà el procediment, tenint en compte que totes elles han de correspondre a llocs de treball previstos en la planificació educativa. En la llista els llocs de titulars que es troben prestant serveis en altres destinacions, però que normativament poden tornar a ocupar els seus llocs d'origen al llarg del curs escolar (places afectades), apareixeran consignats com Substitució indeterminada.
  • Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l'adreça següent: provision_edu@gva.es