Alta en nòmina

Alta en nòmina

Normativa

Funcionaris de carrera

Termini de presentació

El termini de presentació de la documentació i alta en nómina finalitza el 4 de setembre de 2023.

Termini de presentació

El termini de presentació de la documentació i alta en nómina s'ajorna des del dia 2 d'agost de 2019 fins al dia 16 de setembre de 2019.

Tràmit telemàtic de Presentació de documentació i alta en nòmina

Amb motiu de la implantació del nou sistema per a la gestió econòmica de la Generalitat Valenciana, a més de realitzar el tràmit de presentació telemàtica de documents per a l'alta en nòmina, s'haurà de realitzar el tràmit d'alta del compte bancari en la qual es desitja percebre la nòmina.

PASSOS A SEGUIR

Funcionaris en pràctiques

Termini de presentació

El termini de presentació de la documentació i alta en nómina comença el dia 31 de juliol de 2023 i finalitza el 30 d'agost de 2023.

Tràmit telemàtic de Presentació de documentació i alta en nòmina

 

Amb motiu de la implantació del nou sistema per a la gestió econòmica de la Generalitat Valenciana, a més de realitzar el tràmit de presentació telemàtica de documents per a l'alta en nòmina, s'haurà de realitzar el tràmit d'alta del compte bancari en la qual es desitja percebre la nòmina.

Presentació de documentació i alta en nòmina - Personal funcionari en pràctiques - Termini tancat

Funcionaris interins

Termini de presentació

El termini de presentació de la documentació i alta en nómina finalitza el 30 de setembre de 2023. L'últim dia per a entregar el certificat mèdic és el 8 de gener de 2024.

Tot el personal adjudicat en el procediment d'inici de curs haurà de realitzar obligatòriament la presentació de la documentació i alta en nòmina per al curs 2023-2024.

Passat aquest termini, una vegada adjudicat un lloc, el docent haurà de presentar telemàticament la documentació requerida per a l'alta en nòmina en el termini de 20 dies naturals des de la seua presa de possessió. En cas de substitucions curtes pot passar que no done temps a pujar telemàticament la documentació. En aquest cas ha de dirigir-se a la Direcció Territorial corresponent.

Tràmit telemàtic de Presentació de documentació i alta en nòmina

 

Amb motiu de la implantació del nou sistema per a la gestió econòmica de la Generalitat Valenciana, a més de realitzar el tràmit de presentació telemàtica de documents per a l'alta en nòmina, s'haurà de realitzar el tràmit d'alta del compte bancari en la qual es desitja percebre la nòmina.

PASSOS A SEGUIR

Presentació de documentació i alta en nòmina - Personal funcionari interí - Termini tancat