Mestres 2018 - Admesos i Exclosos

Mestres 2018 - Admesos i Exclosos

Documentació i Informació

Accés a la reclamació telemàtica

RECLAMACIÓ TELEMÀTICA

RECLAMACIÓN TELEMÀTICA - Termini finalitzat

Llistats definitius de persones aspirants admeses i excloses

[Data Pub. 27/06/2018]

AVÍS:
Correcció del llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses al procediment selectiu del cos docent de Mestres 2018.

[Data Pub. 22/06/2018]

Recurs de reposició

Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a interposar recurs de reposició.

Documentació i Informació

Suport tècnic i incidències:

generalitat_en_red@gva.es

Telèfon CAU: 961040504

Accés al recurs telemàtic

AVÍS:
La realització de la primera prova de la fase d'oposició serà el dia 26 de juny de 2018, a les 10 hores.

Llocs d'actuació.

NOU AVÍS:
Les persones aspirants al procés selectiu del cos docent de Mestres que figuren en el següent annex podran procedir a la corresponent esmena a través de l'enllaç clicant ACÍ (recorden que la taxa està pagada i per tant no tindran l'accés a la fase de pagament) des de les 12:00 hores del dia 11/06/2018 fins a les 23:59 hores del dia 21/06/2018.

25/06/2018

AVÍS:
Per raons tècniques d'infraestructures, els llocs d'actuació del procés selectiu del cos de Mestres 2018 Especialitat Anglés, seran els següents:

  • IES Jordi de Sant Jordi: seu dels tribunals V1, V2,V3, V4, V5
  • IES La Font de San Lluís: seu dels tribunals V6,V7,V8,V9,V10