Concurs de Directors - Admesos i exclosos

Concurs de Directors - Admesos i exclosos

Concurs de directors i directores 2022/2023

Resolució provisional

Llistats provisionals

Termini d'esmena

Segons la base cinquena de la convocatòria, les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de set dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació en la pàgina web. És a dir, per a poder sol·licitar a través d'OVIDOC que s'esmene el defecte que haja motivat la seua exclusió. Des del dia 30 de març de 2023 a les 00:00:00 h fins al dia 5 d'abril de 2023 a les 23:59:59 h

Per poder esmenar la sol·licitud de participació en el Concurs de Directors, la reclamació s’ha de presentar per OVIDOC.

En cas que s’haja d’aportar documentació (com l’Annex IV. Full d’autobaremació signat), a més de fer la reclamació en OVIDOC, s’haurà d’enviar als correus electrònics següents:

  • DT Alacant: infosecundaria.dta@gva.es
  • DT Castelló: primariaeducas@gva.es
  • DT València: personal_dtv@gva.es

=> Accés a OVIDOC <=

Accés a OVIDOC

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

 

Personal Seleccionat

Llistes definitives de les persones seleccionades en el concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

Alacant

Castelló

València

[Data Pub. 27/06/2023]