Acord d'interins

Acord d'interins

1. Acord d'interins (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 30 de novembre de 2010)

2. Incorporació a les borses: Oposició de 2019

Incorporació a les borses de treball de les persones participants en el procediment selectiu convocat per Ordre 7/2019, que no van superar la primera prova (parts A + B) de la fase d'oposició de l'especialitat per la qual es van presentar.

Resolució

  • Resolució (Per favor, abans de realitzar la petició telemàtica han de llegir les instruccions de la resolució.)

Annex I

Annex II

[Data Pub.: 07/11/2019]
[Data Pub.: 29/01/2020]
[Data Pub.: 11/03/2020]
[Data Pub.: 30/06/2020]
[Data Pub.: 29/07/2020]

3. Especialitats del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques a través del procediment de Difícil Cobertura

Convocatòria a la realització de la prova d'aptitud per a la incorporación a la borsa de treball de catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors d'Arts Plàstiques i Disseny, de les persones que han accedit a la docència en el curs 2018/2019 a través del procediment de Difícil Cobertura.

 

[Data Pub.: 03/07/2019]
[Data Pub.: 05/07/2019]

Resultats de les proves

  1. Resolució
  2. Admesos cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques
  3. Admesos cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny
  4. Exclosos cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques
  5. Exclosos cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny
  6. Correcció d'errors
[Data Pub.: 17/02/2020]