Cos de Secundària i Altres Cossos - Acte Presencial

Cos de Secundària i Altres Cossos - Acte Presencial

Convocatòria

L'acte presencial d'adjudicació a centre previst en els articles 6 i 7 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destí definitiu en els centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria competent en matèria d'educació, en el cos de Secundària i Altres Cossos i exclusivament per a aquells suprimits que desitgen obtindre la recol·locació definitiva o provisional en el seu propi centre en el cas que existira vacant.

L'acte presencial d'adjudicació a centre previst en els articles 6 i 7 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destí definitiu en els centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria competent en matèria d'educació, en el cos de Secundària i Altres Cossos i exclusivament per a aquells suprimits que desitgen obtindre la recol·locació definitiva o provisional en el seu propi centre en el cas que existira vacant, se celebrarà amb la següent distribució territorial: