2023 - Cos de Mestres (ingrés i noves especialitats)

Ves enrere Proves d'idiomes

Proves d'idiomes

Valencià: Prova de valencià nivell C1

RESULTATS PROVA NIVELL C1 REALITZADA L'11 DE MAIG DE 2024

 

Diligència de publicació

Consulta de resultats a través de l'enllaç http://aplicaciones.edu.gva.es/abc/i_polin/val/notes_jqcv2.asp introduint el DNI/NIE.

Els certificats de les persones aptes es registraran d'ofici en la base de dades del Servici de Formació i Acreditació de la Subdirecció General de Política Lingüística. No fa falta que les persones interessades sol·liciten cap mena de registre per a continuar en el procediment selectiu.

 

TERMINI DE RECLAMACIÓ I/O REVISIÓ

Els tràmits de reclamació de la qualificació i revisió de la prova de nivell C1 es presentaran exclusivament de manera telemàtica.

Termini de presentació de reclamacions: del 28 al 30 de maig de 2024 (tots dos inclosos)

[DataPub. 27/05/2024]

​​​​​​

DATA I HORA DE REALITZACIÓ DE LA PROVA

La prova es realitzarà el dia 11 de maig de 2024, tant en horari de matí com de vesprada

HORA ÀREES
9.00h

Expressió i interacció orals

16.00h

Comprensió escrita

Estructures lingüístiques

Expressió i interacció escrites

 

LLOC DE REALITZACIÓ DE LA PROVA

ALACANT

IES María Blasco. 

C/Enric Valor, 4 

Sant Vicent del Raspeig

VALÈNCIA

Complex Educatiu Misericòrdia

C/ Casa de la Misericòrdia, 34

València

NOTA: Les persones que es van inscriure triant com a província per a realitzar les proves d'oposició "CASTELLÓ", realitzaran la prova de valencià nivell C1 en la seu de VALÈNCIA.

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià de nivell C1 i es nomenen els tribunals que han d'avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a ingressar en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2024/3739] 

La relació de persones convocades a la prova de valencià inclou a persones, que a data de publicació d'esta RESOLUCIÓ, es troben en alguna de les següents circumstàncies:

  • No disposar de certificat registrat (C1, C2, Capacitació o Diploma de Mestre) que acredite el requisit de l'idioma.
  • Haver sol·licitat la realització de la prova de valencià nivell C1, encara que es dispose d'un certificat registrat (C2, Capacitació o Diploma de Mestre) que acredite el requisit de l'idioma, perquè en cas d'aprovar-la, utilitzar el certificat registrat (C2, Capacitació o Diploma de Mestre) com a mèrit en la fase de concurs. En cas de no aprovar la prova, el certificat registrat (C2, Capacitació o Diploma de Mestre) s'utilitzaria com a requisit de l'idioma.

Les persones excloses en les llistes provisionals de persones admeses i excloses per altres motius a més del requisit de l'idioma valencià, apareixeran convocades en la primera relació de persones convocades per a realitzar la prova de valencià. Aquelles persones que no acrediten els requisits no lingüístics per a participar en el procediment i no els esmenen en el termini de reclamacions, no seran convocades a realitzar esta prova. 

La relació de persones convocades s'actualitzarà a partir del 8 de maig per a contemplar l'estimació de les reclamacions presentades i els registres de certificacions realitzats pel Servici de Formació i Acreditació de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística. El dia d'abans de la prova es publicarà l'última relació de persones convocades.