2023 - Cos de Mestres (ingrés i noves especialitats)

Ves enrere MÈRITS: Lliurament de documentació acreditativa

MÈRITS: Lliurament de documentació acreditativa

Lliurament de documentació acreditativa de mèrits

El termini de lliurament de la declaració responsable de mèrits (autobarem) i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, serà del 17 de juny al 21 de juny de 2024.

D'acord amb el que s'establix en el punt 7.3 de la convocatòria, “les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs d'alçada pendent de resolució, hauran de presentar telemàticament la documentació acreditativa dels mèrits, en els cinc dies hàbils següents a la data de realització de la part B de la primera prova”, és a dir, del 17 de juny al 21 de juny de 2024.

Tràmit telemàtic per al lliurament de la documentación acreditativa de méritos

Una vegada s'accedix a l'oferta d'ocupació cal buscar l'etapa "Entrega documentació acreditativa de mèrits", que es troba en l'apartat "Llistat d'etapes"

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servici prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114 o a través al telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)