2023 - Cos de Mestres (ingrés i noves especialitats)

Ves enrere Inscripció

Inscripció

Termini de presentació

NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El nou termini serà del 15 de març de 2024 al 10 d'abril de 2024, tots dos inclosos.

--------------------------------------------------------------------------------------

TERMINI DE PRESENTACIÓ INICIAL: Termini de presentació de sol·licituds del 22 de desembre de 2024 al 15 de gener de 2024, tots dos inclosos.

Presentació de sol·licituds

1er PAS (obligatori): TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ I ABONAMENT DE TAXES

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC D'INSCRIPCIÓ I ABONAMENT DE TAXES

(tràmit tancat per venciment del termini)

NO hauran de presentar una nova sol·licitud les persones que ja ho van fer en el termini inicial. Pot consultar si ja va realitzar la inscripció en el termini inicial en la relació de persones inscrites a data 15 de gener de 2024  (aparéixer en esta llista no implica l'admissió en el procediment).

La inscripció NO finalitza després del pagament de les taxes. És necessari SIGNAR TELEMÀTICAMENT EL TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ perquè quede registrada la seua sol·licitud en l'Administració (veure guia d'usuari). La signatura i registre de la sol·licitud és el pas següent al pagament de les taxes.

2n PAS (opcional en funció de les circumstàncies personals): TRÀMIT DE DOCUMENTACIÓ SENSIBLE PER A ACREDITAR LA REDUCCIÓ O EXEMPCIÓ DE TAXA I LA PARTICIPACIÓ PEL TORN DE RESERVA DE DIVERSITAT FUNCIONAL

Les persones que es troben en algunes de les situacions següents hauran d'omplir a més del tràmit d'inscripció el tràmit per a presentar documentació sensible:

 • Persones aspirants en situació de violència de gènere que s'acullen a l'exempció de la taxa i/o protecció de la seua identitat.
 • Persones aspirants en situació de diversitat funcional, que vulguen participar pel torn de reserva o s'acullen a la reducció de la taxa, sempre que s'hagen oposat a la consulta telemàtica per part de l'Administració o la documentació haja sigut expedida fora de la Comunitat Valenciana.

Informació i accés al tràmit:

3er PAS (opcional en funció de les circumstàncies personals): TRÀMIT PER A SOL·LICITAR ADAPTACIONS A LES PROVES O EL RECONEIXEMENT DEL DRET A LA IDENTITAT DE GÈNERE

Podran realitzar este tràmit les persones que es troben en algunes de les situacions següents:

 • Persones amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33% que necessiten adaptacions a les proves.
 • Persones que vulguen ser tractades amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere.

Informació i accés al tràmit:

4t PAS (obligatori per a les persones admeses en el procediment): TRÀMIT PER A L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS MÈRITS

Hauran de realitzar l'aportació de la documentació dels mèrits declarats totes les persones aspirants admeses en el procediment així com les persones excloses que hagen interposat un recurs d'alçada pendent de resolució.

 • L'accés al tràmit telemàtic d'aportació s'habilitarà quan comence el termini que serà de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de realització de la part B de la primera prova del procediment selectiu.

Requisits per a accedir a la tramitació telemàtica

 • Connexió a Internet
 • Sistemes operatius recomanats: Microsoft Windows 7 o superior; Ubuntu, Linux i Lliurex 15; macOS 10.14 o superior
 • Navegadors: Google Chrome 46 o superior, Mozilla Firefox 41.0.1 o superior, Microsoft Edge v20, Safari 9.0 o superior
 • Per a accedir és necessari disposar de: certificat electrònic, DNIe o usuari registrat en Cl@ve Permanent (sistema Cl@ve)
 • Per a signar i registrar les sol·licituds és necessari: tindre instal·lat el programa Aufofirma o disposar d'un certificat en el núvol del sistema Cl@ve (Firma Cl@ve)

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

 • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servici prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
 • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
 • Altres problemes tècnics amb el tràmit d'inscripció: omplint el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114 o telefonant al 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
 • Dubtes sobre la convocatòria o com procedir amb la inscripció: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)