Recursos Humans

2022 - Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes (estabilització: concurs oposició)

Ves enrere Tribunals

Tribunals

Nomenament òrgans de selecció

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DISPENSAS I ABSTENCIONS

El termini de presentació de dispenses i abstencions serà de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució, del dia 19 de juny de 2023 al 23 de juny de 2023. Aquelles dispenses i abstencions que es presenten en data posterior no seran tingudes en compte.

Tràmit telemàtic per a presentar dispenses, abstencions i recusacions

Una vegada s'accedisca al tràmit telemàtic cal buscar l'etapa "Nomenament de tribunal" que es troba en l'apartat "Llistat d'etapes

Sorteig vocals òrgans de selecció

El sorteig tindrà lloc el dia 1 de juny de 2023 a les 10:00 hores, a la sala de conferències (escala 3) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.