Recursos Humans

2022 - Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes (estabilització: concurs oposició)

Ves enrere Recursos contra els actes i decisions del tribunal (FASE OPOSICIÓ i FASE CONCURS)

Recursos contra els actes i decisions del tribunal (FASE OPOSICIÓ i FASE CONCURS)

Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal - FASE OPOSICIÓ

El termini per a interposar un recurs d'alçada serà d'un mes des del 21 de juliol de 2023 al 21 d'agost de 2023.

Contra els actes i decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, una vegada finalitzada l'oposició i publicades les notes de la fase d'oposició, les persones aspirants interessades, podran presentar recurs d'alçada davant la Direcció General de Personal Docent, per via telemàtica.

Tràmit de recurs telemàtic

Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal - FASE CONCURS

El termini per a interposar un recurs d'alçada serà d'un mes des del 26 de juliol de 2023 al 25 d'agost de 2023.

Contra la resolució definitiva de la fase de concurs, les persones aspirants interessades podran interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Personal Docent, per via telemàtica.

Tràmit de recurs telemàtic

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114 o a través al telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)