Recursos Humans

2022 - Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes (estabilització: concurs oposició)

Ves enrere Persones admeses i excloses

Persones admeses i excloses

Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses

[Data Pub. 09/05/2023]
 

Reclamació i correcció d'errors

El termini de presentació de reclamacions i correccions d'errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució (del 10 de maig de 2023 al 23 de maig de 2023, tots dos inclosos).

Podran realitzar el tràmit per via telemàtica les persones que es troben en les següents situacions:

  • Les persones aspirants excloses que apareguen en les llistes i desitgen sol·licitar l'esmena del defecte que ha motivat la seua exclusió.
  • Les persones que no hi figuren havent-se inscrit i desitgen reclamar aquesta situació. En aquest cas s'haurà d'adjuntar a la reclamació la justificació del pagament de la taxa i el resguard de registre de la sol·licitud d'inscripció.

Si la reclamació està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o de diversitat funcional i és necessari entregar documentació que acredite aquestes situacions, s'haurà d'entregar en un tràmit addicional  per a la presentació de documentació sensible (a més de registrar el tràmit de reclamació). Per tant, en aquestes situacions s'hauran d'emplenar i registrar dos tràmits telemàtics: el tràmit de reclamació i el tràmit de presentació de documentació sensible.

Tràmit telemàtic

Llistes DEFINITIVES de persones aspirants admeses i excloses

[Data Pub. 30/05/2023]
 

[Data Pub. 09/06/2023]

[Data Pub. 12/06/2023]

[Data Pub. 26/06/2023]

NOTA ACCÉS DIVERSITAT FUNCIONAL 

Les persones que participen per accés de DIVERSITAT FUNCIONAL i vullguen realitzar la primera part de la prova única (teòrica) a la seua província de preferència (Alacant  o Castelló), hauran d'acudir a la seu del tribunal A1 o C1 de la seua especialitat (si haguera) segons corresponga, el dia de les proves.

Avís important: data comence proves selectives!

Data de començament de la primera part de la prova única (teòrica)de la fase d'oposició: 26 de juny de 2023 al les 9:00 hores, en els llocs d'actuació publicats en l'annex de la RESOLUCIÓ.

Recurs de reposició

El termini de presentació de recursos de resposició serà d'1 mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució (del 31 de maig de 2023 al 30 de juny de 2023, tots dos inclosos).

Tràmit telemàtic

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en https://www.accv.es/vl/contacta/
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114 o telefonant al número 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)