Recursos Humans

2022 – Cos de professors d'Ensenyament Secundari (estabilització: concurs de mèrits)

Ves enrere Persones admeses i excloses

Persones admeses i excloses

Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses

 
[Data Pub. 06/03/2023]
 

[Data Pub. 08/03/2023]

NOTA ACLARIDORA:

PEU DE PÀGINA EN LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES

Les persones que estan admeses en la llista provisional, però no han acreditat en alguna de les comunitats autònomes triades, bé el nivell exigit de la llengua vernacla o bé la diversitat funcional/discapacitat al·legada, figuren en aqueixa comunitat autònoma amb una anotació de (1) o (2), respectivament. La anotació implica l'exclusió de la persona en eixa comunitat autònoma concreta. En la resta de comunitats autònomes triades la persona està admesa.


Per a ser admés o admesa en les comunitat autònomes en les quals figura com exclòs o exclosa haurà d'esmenar-se la causa que ha motivat l'exclusió durant el període de reclamacions.

Reclamació i correcció d'errors

El termini de presentació de reclamacions i correccions d'errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de la resolució (del 7 de març de 2023 al 20 de març de 2023, tots dos inclosos).

Podran realitzar el tràmit per via telemàtica les persones que es troben en les següents situacions:

  • Les persones aspirants excloses que apareguen en les llistes i desitgen sol·licitar l'esmena del defecte que ha motivat la seua exclusió.
  • Les persones que no figuren havent-se inscrit i desitgen reclamar aquesta situació. En aquest cas s'haurà d'adjuntar a la reclamació la justificació del pagament de la taxa i el resguard de registre de la sol·licitud d'inscripció.

Si la reclamació està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o de diversitat funcional i és necessari entregar documentació que acredite aquestes situacions, s'haurà d'entregar en un tràmit addicional  per a la presentació de documentació sensible (a més de registrar el tràmit de reclamació). Per tant, en aquestes situacions s'hauran d'emplenar i registrar dos tràmits telemàtics: el tràmit de reclamació i el tràmit de presentació de documentació sensible.

Tràmit telemàtic

Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses

 
[Data Pub. 29/03/2023]
 

[Data Pub. 31/03/2023]

NOTA ACLARIDORA:

PEU DE PÀGINA EN LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ADMESES

Les persones que estan admeses en les llistes definitives, però no han acreditat en alguna de les comunitats autònomes triades, bé el nivell exigit de la llengua vernacla o bé la diversitat funcional/discapacitat al·legada, figuren en aqueixa comunitat autònoma amb una anotació de (1) o (2), respectivament. L'anotació implica l'exclusió de la persona en aqueixa comunitat autònoma concreta. En la resta de comunitats autònomes triades la persona està admesa.

 

Recurs contra les llistes definitives

El termini de presentació de recursos serà d'1 mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de la resolució (del 30 de març de 2023 al 2 de maig de 2023, tots dos inclosos).

 

Tràmit telemàtic

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en https://www.accv.es/vl/contacta/
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114 o telefonant al telèfon 961040504. Horari d'atenció telefònica: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)