Recursos Humans

2022 – Cos de professors d'Ensenyament Secundari (estabilització: concurs de mèrits)

Ves enrere Llistes de persones seleccionades

Llistes de persones seleccionades

Llistes provisionals de persones seleccionades

[DataPub. 29/05/2023]

D'acord amb la base 9.4 de la convocatòria "Impossibilitat d'ingressar per més d'una especialitat en el mateix cos", les persones aspirants a les quals se'ls assigne més d'una especialitat en el mateix cos en diferents comunitats autònomes, hauran d'optar per una d'elles. Per a això aquestes persones hauran de realitzar el tràmit d'acceptació o renúncia a les places adjudicades provisionalment.

Tràmit d'acceptació o renúncia a les places adjudicades provisionalment

El termini de presentació del tràmit d'acceptació o renúncia serà de  5 dies hàbils, des de les 14.30 hores del 29 de maig de 2023 fins a les 14.30 hores del 5 de juny de 2023.

Es recomana llegir la infografia del procés d'acceptació o renúncia i la guia d'usuari abans de realitzar el tràmit

Llistes definitives de persones seleccionades

[DataPub. 15/06/2023]

D'acord amb la resolució de publicació de les llistes definitives de persones admeses, les persones aspirants a les quals se'ls assigne més d'una especialitat en el mateix cos en la mateixa o en diferents comunitats autònomes, hauran d'optar per una d'elles. Per a això aquestes persones hauran de realitzar el tràmit d'acceptació o renúncia a les places adjudicades.

Tràmit d'acceptació o renúncia a les places adjudicades

El termini de presentació del tràmit d'acceptació o renúncia serà de 5 dies hàbils, des del 16 de juny de 2023 fins al 22 de juny de 2023.

Es recomana llegir la infografia del procés d'acceptació o renúncia i la guia d'usuari abans de realitzar el tràmit

Recursos a les llistes definitives de persones seleccionades

El termini per a presentar els recursos serà d'1 mes comptat a partir de l'endemà al de la publicació de les llistes definitives de persones seleccionades. Des de 16 de juny de 2023 fins al 17 de juliol de 2023.

Les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant la Direcció General de Personal Docent a través de la seu electrònica de la GVA.

Tràmit de recurs telemàtic

Llistes definitives de persones seleccionades després de RECURS

[DataPub. 01/08/2023]

Les persones aspirants seleccionades hauran de presentar la documentació requerida per al seu nomenament com a personal funcionari tal com es detalla en l'apartat corresponent de la web: Presentació de documentació per a nomenament i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades

Recursos a les llistes definitives de persones seleccionades després de RECURS

El termini per a presentar els recursos serà d'1 mes comptat a partir de l'endemà al de la publicació de les llistes definitives de persones seleccionades. Des de 2 d'agost de 2023 fins a l'1 de setembre de 2023.

Les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant la Direcció General de Personal Docent a través de la seu electrònica de la GVA.

Tràmit de recurs telemàtic

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114 o a través al telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)