Recursos Humans

2022 - Cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny (estabilització: concurs oposició)

Ves enrere Regulació Fase de Pràctiques

Regulació Fase de Pràctiques

Ampliació, Reducció i Ajornament de la Fase de Pràctiques

D'acord amb els punts 9.4, 10 i 11 de la RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2023, les persones que es troben en les circumstàncies en ells descrites podran sol·licitar l'ampliació, reducció i/o ajornament de la fase de pràctiques a través de l'aplicació informàtica OVIDOC.

ACCÉS A APLICACIÓ I TERMINIS DE SOL·LICITUD

Accés als tràmits de "Sol·licitud de modificació del període de pràctiques per al personal funcionari en pràctiques" (ampliació i reducció) i "Ajornament de la fase de pràctiques" per al curs 2023/2024 a través de l'aplicació OVIDOC. Terminis de sol·licitud:

  • Ampliació i reducció del període de pràctiques: fins al 30 de març de 2024.
  • Ajornament de la fase de pràctiques: fins al 29 d'abril de 2024.