Recursos Humans

2022 – Cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny (estabilització: concurs de mèrits)

Ves enrere Tribunals

Tribunals

El sorteig públic per a la designació dels vocals dels òrgans de selecció tindrà lloc el dia de febrer de 2023 a les 10:00 hores, a la sala de videoconferències 3 (planta baixa-escala 3) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

Nomenament Comissió de Coordinació Tècnica

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DISPENSES I ABSTENCIONS

El termini de presentació de dispenses i abstencions serà del dia 15 de febrer de 2023 al 21 de febrer de 2023. Aquelles dispenses i abstencions que es presenten en data posterior no seran tingudes en compte.

Tràmit telemàtic per a presentar dispenses, abstencions i recusacions