Recursos Humans

2022 – Cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny (estabilització: concurs de mèrits)

Ves enrere Llistes de puntuacions del barem de mèrits

Llistes de puntuacions del barem de mèrits

Llistes provisionals de puntuacions del barem de mèrits

Reclamacions a les llistes provisionals de puntuacions del barem de mèrits

El termini per a presentar les reclamacions serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de les llistes provisionals de puntuacions. Des de les 9:00 am del 3 d'abril de 2023 fins a les 8:59 am del 20 d'abril de 2023.

Les persones interessades podran presentar una reclamació dirigida a la presidència del tribunal a través de la seu electrònica de la GVA.

Tràmit de reclamació telemàtica

Llistes definitives de puntuacions del barem de mèrits

Pot consultar-se a efectes informatius, en la web del Ministerio de Educación y Formación Profesional (https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/no-universitarios/oposiciones-y-ofertas-trabajo/oposiciones.html)  el llistat general de les puntuacions definitives de totes les persones participants en el procediment independentment de la Comunitat Autònoma en la qual es va presentar la inscripció.

Recursos a les llistes definitives de puntuacions del barem de mèrits

El termini per a presentar els recursos serà d'1 mes comptat a partir de l'endemà al de la publicació de les llistes definitives de puntuacions. Des de l'11 de maig de 2023 fins al 12 de juny de 2023.

Les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant la Direcció General de Personal Docent a través de la seu electrònica de la GVA.

Tràmit de recurs telemàtic

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en https://www.accv.es/vl/contacta/
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114 o telefonant al telèfon 961040504. Horari d'atenció telefònica: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana)