2021 Cos de Mestres (ingrés i noves especialitats)

Ves enrere Proves d'idiomes

Proves d'idiomes

Llistes definitives de persones convocades a les proves d'idiomes

[Data Pub. 24/03/2022]

Revisades les reclamacions a les llistes provisionals de persones convocades a les proves d'idiomes es publiquen les llistes definitives.

Valencià

 

Resultats de la prova de coneixements de valencià nivell C1 realitzada el 2 d'abril de 2022

[Data Pub. 28/04/2022]

Els certificats dels aspirants que han resultat APTES s'enviaran en format digital per correu electrònic a partir del dia 13 de maig. Els certificats es registraran d'ofici en la base de dades del Servei de Formació i Acreditació de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. No cal que les persones interessades sol·liciten cap tipus de registre per a continuar en el procediment selectiu.

Reclamacio i revisió dels resultats de la prova de coneixements de valencià nivell C1 realitzada el 2 d'abril de 2022

[Data Pub. 28/04/2022]

Els tràmits de reclamació de la qualificació i revisió de la prova de nivell C1  es presentaran exclusivament de manera telemàtica:

 • Termini de presentació de reclamacions: del 29 d'abril al 3 de maig de 2022 (ambdós inclosos)
 • Tràmit de revisió de la prova - accés al tràmit
 • Tràmit de reclamació de la qualificació de la prova - accés al tràmit

Llistes provisionals de persones convocades a les proves d'idiomes

[Data Pub. 28/02/2022]

Les persones que figuren en les llistes provisionals de persones excloses del procediment selectiu no apareixeran convocodas a les proves d'idiomes. Si després del període de reclamacions, finalment la persona estiguera inclosa en el procediment selectiu, es revisarà la seua situació per a valorar la seua inclusió o no en aquesta relació.

Valencià

Revisats els certificats registrats en el Servei de Formació i Acreditació de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i revisades les sol·licituds d'inscripció en el procediment selectiu, es publica la relació de persones que estarien convocades a realitzar la prova de coneixements de valencià nivell C1 per trobar-se en alguna de les següents circumstàncies:

 1. No disposar de certificat registrat (C1, C2, Capacitació o Diploma de Mestre) que acredite el requisit de l'idioma.
 2. Disposar de certificat registrat (C2, Capacitació o Diploma de Mestre) que acredite el requisit de l'idioma i haver sol·licitat la realització de la prova de valencià nivell C1, per a en cas d'aprovar-la, utilitzar el certificat registrat (C2, Capacitació o Diploma de Mestre) com a mèrit en la fase de concurs. En cas de no aprovar la prova, el certificat registrat (C2, Capacitació o Diploma de Mestre) s'utilitzaria com a requisit de l'idioma.

Llista provisional de persones convocades a la prova de valencià nivell C1

Castellà

Revisades les sol·licituds d'inscripció en el procediment selectiu totes les persones admeses provisionalment en el procediment compleixen amb el requisit de l'idioma castellà. 

Reclamació a les llistes provisionals d'idiomes

El termini de presentació de reclamacions serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de la resolució i les llistes (de l'1 de març de 2022 al 14 de març de 2022, tots dos inclosos).

Les persones aspirants que es troben en alguna de les dues situacions que es detallen a continuació, disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució i de les llistes per a presentar una reclamació telemàtica.

Situacions en els quals podrà presentar reclamació:

 • Persones aspirants NO incloses en la llista de valencià i que vulguen realitzar la prova extraordinària de coneixements de valencià de nivell C1.
 • Persones aspirants incloses en les llistes que disposen de l'acreditació de l'idioma exigit en la convocatòria i que reclamen el seu reconeixement per a l'exempció a la prova.

NOTA ACLARIDORA VALENCIÀ:

PERSONES INCLOSES EN LA LLISTA

Les persones incloses en la llista per a la realització de la prova de coneixements de valencià per no haver acreditat el requisit lingüístic en el moment de la inscripció però que sí disposen de l'acreditació de l'idioma exigit en la convocatòria hauran de registrar aquesta acreditació en la base de dades del Servei d'Acreditació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Deporte, abans de la data de realització de la prova extraordinària de coneixements de valencià nivell C1, segons figura al punt 7.1.1 de la convocatòria.  Per al seu registre, les persones interessades hauran de realitzar la reclamació telemàtica adjuntant en ella el certificat de competència lingüística i posteriorment enviar còpia del justificant de la reclamació junt amb la còpia del certificat de competència lingüística al correu electrònic jqcv@gva.es per a agilitar el registre d'aquest.

Por motius de seguretat sanitària només tindran accés a la realització d'aquestes proves extraordinàries d'idiomes les persones que figuren en els llistats definitius que es publicaran una vegada ateses les reclamacions telemàtiques.

Tràmit telemàtic de reclamació

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

 • Llistat de preguntes freqüents
 • Dubtes i problemes con ho use de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat por l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
 • Problemes con la instal·lació i ho use de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfons 902482481 o 963866014 . O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
 • Altres problemes tècnics con el tràmit: telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a fesols de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
 • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)