2021 Cos de Mestres (ingrés i noves especialitats)

Ves enrere Presentació de documentació i convocatòria d'adjudicació

Presentació de documentació i convocatòria d'adjudicació

Informació pendent de publicació. Per favor, consulte novament la web en les pròximes hores.

Presentació de documentació

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es regula la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari

El termini de presentació de documents serà d'un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades (del 27 de juliol de 2022 al 26 d'agost de 2022, tots dos inclosos).

D'acord amb la base 10 de la convocatòria, les persones aspirants seleccionades pel procediment d'INGRÉS hauran d'emplenar via telemàtica el tràmit justificatiu dels requisits de participació per al seu nomenament i alta en nòmina. En el cas que el tràmit indique que s'ha d'adjuntar documentació escanejada, podrà ser requerida l'original, quan es revise l'expedient.
 
Les persones APTES en el procediment d'adquisició de NOVES ESPECIALITATS, NO han d'emplenar el tràmit telemàtic.

Tràmit de presentació de documents

Adjudicació de places

Les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu hauran d'accedir a l'adjudicació de places per a realitzar el periode de pràctiques a través del següent enllaç:

  • Adjudicació de places per a realitzar el periode de pràctiques (funcionaris en pràctiques) - accés a l'adjudicació

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents

  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d'Espanya)

  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta

  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504. Horari d'atenció (juliol): de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h. Horari d'atenció (agost): de dilluns a divendres de 8h a 15h.

  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)