2022 - Cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d'Idiomes (accés)

Ves enrere Tribunals

Tribunals

El sorteig tindrà lloc el dia 6 d'octubre de 2022 a les 9:00 horas, al saló d'actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

 Nomenament tribunals

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DISPENSES I ABSTENCIONS

El termini de presentació de dispenses i abstencions serà del dia 27 d'octubre de 2022 al 3 de novembre de 2022. Aquelles dispenses i abstencions que es presenten en data posterior no seran tingudes en compte.

Tràmit telemàtic per a presentar dispenses, abstencions i recusacions