2022 - Cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d'Idiomes (accés)

Ves enrere Persones admeses i excloses

Persones admeses i excloses

Recurs de reposició a les llistes definitives

El termini per a interposar un recurs de reposició serà d'un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de la resolució (del 20 de gener de 2023 al 20 de febrer de 2023, tots dos inclosos).

Les persones aspirants que així ho desitgen podran interposar el recurs per via telemàtica.

Tràmit de recurs telemàtic

Juntament amb la resolució que declara aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu, es publica també la llista provisional de persones admeses per a participar en la prova extraordinària de coneixements de valencià.

Reclamació i correcció d'errors

El termini de presentació de reclamacions i correccions d'errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució (del 6 d'octubre de 2022 al 20 d'octubre de 2022, tots dos inclosos).

Podran realitzar el tràmit per via telemàtica les persones que es troben en les següents situacions:

  • Les persones aspirants excloses que desitgen sol·licitar l'esmena del defecte que ha motivat la seua exclusió.
  • Les persones que no figuren havent-se inscrit i desitgen reclamar aquesta situació.
  • Les persones aspirants admeses que desitgen esmenar els errors comesos en l'emplenament de la seua sol·licitud d'inscripció.

Si la reclamació està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o de diversitat funcional i és necessari entregar documentació que acredite aquestes situacions, s'haurà d'entregar en un tràmit addicional  per a la presentació de documentació sensible (a més de registrar el tràmit de reclamació). Per tant, en aquestes situacions s'hauran d'emplenar i registrar dos tràmits telemàtics: el tràmit de reclamació i el tràmit de presentació de documentació sensible.

Tràmit telemàtic

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h. O emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)