2022 - Cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d'Idiomes (accés)

Ves enrere Llistes de puntuacions

Llistes de puntuacions

Llistes informatives de puntuacions

[Data Pub.14/02/2023]

D'acord amb la base 7 de l'Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu d'accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d'Idiomes, es procedeix a la publicació, per cos i especialitat, de les llistes de puntuacions a efectes informatius.

Contra aquestes llistes NO es podrà interposar cap recurs ni al·legació ja que prèviament cal realitzar l'avaluació docent per part de la Inspecció General d'Educació.

Les persones participants en el procediment que van sol·licitar realitzar l'avaluació docent en la seua inscripció, rebran un correu electrònic remés per la Inspecció General d'Educació per a ratificar o renunciar a l'avaluació.

Llistes provisionals de puntuacions

[Data Pub.16/06/2023]

Reclamació a les llistes provisionals de puntuacions

El termini per a presentar una reclamació contra les llistes provisionals de puntuacions serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la seua publicació (del 19 de juny de 2023 al 30 de juny de 2023)

Tràmit de reclamació telemàtica

Llistes definitives de puntuacions

[Data Pub.17/01/2024]

Recurs a les llistes definitives de puntuacions

El termini per a presentar un recurs contra les llistes definitives de puntuacions serà d'1 mes comptat a partir de l'endemà de la seua publicació (del 18 de enero de 2024 al 19 de febrero de 2024)

Tràmit de recurs telemàtic

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h. O emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)