AVISOS

AVISOS

El procediment de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Més informació en: https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/alta-en-nomina

 

 

PLATAFORMES TIC PER Al PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

 

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

El personal opositor que no consta con la capacitación de valenciano en el listado de admitidos y que no tiene todavía un tribunal asignado, pero tiene el título, lo obtuvo antes del 18 de mayo y lo registró en tiempo y forma, pueden acreditarlo acudiendo a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, Servicio de Selección y Gestión Administrativa de Personal Docente, el martes 25 de junio, a las 9 de la mañana, o bien enviar la titulación escaneada al correo: seleccion_edu@gva.es

Si la documentación presentada es correcta, se les asignará tribunal y se les comunicará de forma inmediata.

Fecha Aviso
03/02/2022
ADJUDICACIONES

Por motivos de mantenimiento de los Portales Web no podrá publicarse nada durante unos días en la página de la Conselleria, por lo cual, esta semana no podrá haber Adjudicación de puestos de difícil cobertura. Por el mismo motivo, la adjudicación continua de la semana que viene será el miércoles 9 de febrero. Disculpad las molestias que esto pueda ocasionar.

 

Novetats

Publicat llistat definitiu de renovació de comissions de servici específiques 2024-2025

LISTeS definitives de suprimits

Suprimits i desplaçats

Llistes definitives de participants.

Resolució de 18 de juliol de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca l'acte per a la provisió de llocs de treball amb caràcter temporal de la Inspecció Educativa dins de l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana.

Calendari orientatiu dels procediments d'adjudicacions d'inici del curs escolar 2024/2025 i enllaços per a les reclamacions i recursos.

Llistats provisionals del professorat de Educació Secundària de religió catòlica, curs 2024-2025

Correcció d’errades relativa a l’Annex II del Concurs de Directors de 2024

FASE DE PRÀCTIQUES CURS 2023-2024 - persones APTES

FASE DE PRÀCTIQUES CURS 2023-2024 - persones APTES

S'ha publicat la relació de persones que han superat la fase de pràctiques durant el curs 2023-2024 procedents dels següents procediments selectius:

  • Orde 45/2021, de 28 de desembre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 9253)
  • Orde 72/2022, de 26 de desembre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 9500, de 29.12.2022)

Més informació en l'apartat "Regulació Fase de Pràctiques" del procediment regulat per l'Orde 72/2022 i en l'apartat " Nomenament personal funcionari en pràctiques i fase de pràctiques" del procediment regulat per l'Orde 45/2021.

Llistes provisionals de participants funcionaris de carrera i en pràctiques

Adjudicacions d'inici de curs

Llistes provisionals de participants funcionaris de carrera i en pràctiques:

Llistat de vacants en adjudicació per a suprimits i desplaçats

Suprimits i desplaçats

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres d'Alacant.

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències del Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació