Arts impreses

Arts impreses

Les tres grans temàtiques que configuren esta sala són la xilografia i el gravat, l'enquadernació i, finalment, el llibre.

En la part dedicada al gravat es poden veure ferramentes d'este art: punxons, compassos, burins, torniquets i planxes xilogràfiques, així como obra final de gravats amb les tècniques de l'aiguafort i de punta seca. Hi ha un racó dedicat al gravador Valencià Ernest Furió, la família del qual va donar una quantitat important de la seua obra fa vint anys.

 

 

A continuació tenirm tot el procés de l'enquadernació, explicat a través d'un audiovisual; també disposem de fotografies i d'una vitrina que ens permet observar cada un dels passos.

En l'espai dedicat al llibre s'observen 63 incunables dels més importants, impresos per Ricardo Vicent per al club Konrad Haebler (societat internacional de bibliofília). Entre ells destaquen el Missale Valentinum de Rosenbach (imprés per Johannes Hamman, Venècia 1492), la Tragicomedia de Calixto i Melibea y de la vieja puta Celestina de Fernando de Rojas (imprés per Joan Joffre, València 1514), el Líber Chronicarum de Hartmannus Schedel (imprés per Antón Koberger, Nüremberg 1493), l'Omelia sobre el psalm del Miserere mei Deus de Narcís Vinyoles (imprés per Nicolau Spindeler, València, 1499), Silenos de Alcibíades d'Erasme de Rotterdam (imprés per Jorge Costella, València 1529) i De las mujeres ilustres en romance de Giovanni Boccacio (imprés per Pablo Hurus, Saragossa 1494).